söndag 4 januari 2015

Så stor bör veckopengen vara.


Hur mycket man bör ge sitt barn i veckopeng är upp till varje familj att bestämma. Huvudsaken är att man börjar och låter barnet få ansvara för en egen liten kassa. Det ger en förståelse för pengars värde och hur man hushåller med dem.

Summan avgörs till stor del vad pengarna ska räcka till. Något som brukar variera ju äldre barnet blir. Ökade utgifter ger ökat ansvar och en högre veckopeng kräver att mer kostnader ska täckas. Exempel på utgifter kan vara kläder, godis, smink, presenter till kompisar, datorspel, bio, etc.
Vid runt 10 -12 års åldern brukar veckopengen istället övergå till månadspeng.

Många föräldrar undrar vad som är en lagom och rimlig nivå när det gäller summan. Varje familj har sina egna förutsättningar och varje barn är unikt. En del barn har inget större behov av saker medan andra gärna längtar efter nya saker och upplevelser. Ett småsyskon har kanske ärvt mycket leksaker medan ett första barn har större behov av nya saker.
För att man i alla fall kan få en uppfattning om vanliga summor vid olika åldrar har Nordea tagit fram en sammanställning.

6 år     15 kr / vecka
7 år     20 kr / vecka
8 år     22 kr / vecka
9 år     40 kr / vecka
10 år   163 kr / mån (40,75 kr / vecka)
11 år   169 kr / mån (42,25 kr / vecka)
12 år   226 kr / mån (56,50 kr / vecka)
13 år   283 kr / mån (70,75 kr / vecka)
14 år   414 kr / mån (103,50 kr / vecka)
15 år   546 kr / mån (136,50 kr / vecka)
16 år   668 kr / mån (167 kr / vecka)
17 år   863 kr / mån (215,75 kr / vecka)


Resonera med barnet och bestäm förslagsvis varje år en lämplig summa samt en tydlig redogörelse över vad pengarna ska räcka till.
Diskutera och bestäm också i förväg vad som händer om pengarna tar slut och du behöver skjuta till extra, räknas det som lån eller förskott på kommande veckopeng.

Om du eller exempelvis mor- och farföräldrar vill ge en slant ibland, det må så vara. Men se det som ett sätt att komma närmare ett uppsatt mål i sparandet. Snarare än att de går till direkt konsumtion på något onödigt. Gör det gärna i så fall också i samband med att barnet gjort något bra, för att visa uppskattning eller beröm.

Vill barnet ha mer pengar eller snabba på målsparandet så ger du med fördel dem möjligheten att tjäna egna pengar. Precis som i verkliga livet om kostnaderna överstiger inkomsterna.

Spartavlan är ett bra hjälpmedel för att ge barnet en förståelse för pengars värde och hur man sparar till olika saker.

Jag återkommer längre fram med ett inlägg med tips på hur man tjänar egna pengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar